Politică de confidențialitate

Cadru general

Deși Expert Software este o companie dedicată afacerilor, această secțiune vă este adresată personal, deoarece contul pe care îl utilizați pentru a accesa aplicațiile Expert Software, chiar dacă este atribuit unei companii, are asociate datele dumneavoastră personale sau de identificare, așa cum sunt definite în legislația GDPR (prenume, nume de familie, adresă de email, adresă IP de la care accesați aplicațiile noastre, poziția în companie etc.). Rolul acestei secțiuni este de a vă prezenta politica noastră privind utilizarea acestor date și de a vă oferi posibilitatea de a le controla.

Începând cu 25 mai 2018, Regulamentul European 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, cunoscut sub numele de GDPR (Regulamentul General privind Protecția Datelor), a devenit aplicabil. Scopul său principal este de a crește nivelul de protecție a datelor personale și de a crea un climat sigur, care să permită fiecărei persoane să-și controleze propriile date.

Expert Software dezvoltă soluții IT personalizate și software din 2003, iar menținerea confidențialității informațiilor reprezintă o condiție esențială pentru existența noastră într-o industrie atât de competitivă. Acesta este motivul pentru care securitatea datelor și confidențialitatea au fost întotdeauna principala noastră prioritate. Mai mult, vă putem asigura că datele dumneavoastră personale nu vor fi transferate niciodată către terți, cu excepția scopurilor legitime de operare a aplicațiilor Expert Software sau în cazurile impuse de lege și de autoritățile statului român.

Date prelucrate

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt în principal date de identificare, cum ar fi: nume, prenume, ID personal, localizare (IP), date de contact (număr de telefon, adresă de email, companie asociată), cookie-uri, poziția în cadrul companiei.

Scopul stocării și prelucrării

Stocăm și prelucrăm datele cu caracter personal numai în scopuri legitime, cum ar fi furnizarea serviciilor convenite în contractele încheiate între noi, Expert Software SRL, și compania pe care o reprezentați sau colaboratorii care vă trimit date referitoare la relația comercială pe care o dezvoltați cu aceștia. În această categorie sunt incluse: livrarea datelor companiei pe care o reprezentați, serviciile de asistență, îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor pe care vi le oferim, notificările privind serviciile contractate sau serviciile disponibile. Stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe îndeplinirea contractelor încheiate între noi, accesul la datele puse la dispoziție de partenerii comerciali cu care lucrați, respectarea obligațiilor legale, interesul nostru legitim sau, dacă este cazul, consimțământul dumneavoastră, dacă l-ați indicat.

Transferul datelor cu caracter personal către terți

Pentru a ne îndeplini obligațiile legale sau în alte scopuri legitime, este posibil să trimitem datele dumneavoastră cu caracter personal autorităților publice și judiciare, partenerilor comerciali ai companiei pe care o reprezentați, companiilor împuternicite cărora le-am externalizat furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatari din România, asigurându-ne întotdeauna că sunt stabilite măsuri adecvate de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Durata prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe toată durata relației noastre contractuale și, după încheierea acesteia, cel puțin pe perioada prevăzută de dispozițiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la dispozițiile privind arhivarea (de exemplu, păstrarea facturilor cu date personale ale persoanei care le-a emis în arhivele electronice timp de 10 ani, menținerea auditării de securitate și accesului pentru utilizatorii aplicațiilor Expert Software pentru cel puțin 3 ani).

Drepturile persoanelor

Având în vedere că scopul GDPR este de a ne asista, odată cu intrarea în vigoare a acestui Regulament, există și o listă de drepturi pe care le avem ca cetățeni ai Uniunii Europene, și pe care vi le prezentăm mai jos, îndemnându-vă să le accesați ori de câte ori considerați necesar:

Dreptul la informare – puteți întotdeauna solicita informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;

Dreptul la rectificare – puteți rectifica sau completa datele cu caracter personal inexacte sau incomplete;

Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor dacă prelucrarea lor nu a fost legală sau în alte cazuri stabilite de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dacă contestați exactitatea acestora, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la obiecție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrării datelor bazate pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format lizibil, printr-o solicitare scrisă;

Dreptul de a depune o reclamație – puteți depune o reclamație cu privire la modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră, îl puteți retrage în orice moment. Retragerea consimțământului va avea efect doar pentru viitor, deoarece prelucrarea efectuată înainte de retragere rămâne valabilă. Acest lucru poate fi făcut din meniurile GDPR de pe platformele și aplicațiile noastre online;

Drepturi suplimentare legate de deciziile automate: puteți solicita și obține intervenția umană în prelucrare, să vă exprimați propria opinie cu privire la aceasta și să contestați decizia.

Puteți exercita aceste drepturi foarte ușor, prin simpla trimitere a unei cereri scrise la sediul nostru din București, Spl. Independenței nr. 319C, Trust Center Building A, etajul 1, sectorul 6, sau prin e-mail la dataprotection@xpertsoft.ro.