ExpertBiz – Politica de confidentialitate

Prin prezenta Politică de confidențialitate, dorim sa vă informăm cu privire la modul în care colectăm, utilizăm, protejăm și distribuim datele dvs. personale în cadrul soluției ExpertBiz, disponibilă pe pagina web www.expertbiz.ro si în aplicația mobilă, pe sistemele iOS si Android. Înțelegem importanța protejării datelor dvs. personale și implementam toate procedurile si metodele necesare pentru a oferi un mediu sigur și transparent pentru toți utilizatorii noștri. Astfel, ne angajăm să protejăm intimitatea și confidențialitatea datelor personale la care avem acces.

Definiții:

Pentru a ne asigura că toate informațiile oferite în prezenta Politică sunt complet și corect interpretate, următorii termeni vor fi utilizați

„Furnizor”/”ExpertBiz”/”noi”/”a noastra”/”al nostru” – se face referire la SC Expert Software SRL

„Servicii”/”Abonamente”/”Funcționalități” – se referă la serviciile furnizate prin intermediul platformei Expertbiz.ro și al aplicațiilor ExpertBiz pentru iOS și Android, asa cum sunt acestea prezentate pe pagina www.expertbiz.ro

“Utilizator”, “beneficiar” sau “dvs.” – se referă la contul creat in platforma ExpertBiz.ro.

“Client al utilizatorului” este persoana juridică pe care utilizatorul o adauga in pagina “Clienti” sau către care emite o factura, un contract sau o oferta.

“Informatii personale” se refera la informatiile care pot fi utilizate identificarea utilizatorului sau a un client al utilizatorului., direct sau indirect, incluzand fara a se limita la nume, data nasterii, CNP, adresa de email, telefon.

Principiile prelucrării:

Principiilecare stau la baza prelucrării datelor cu caracter personal ale Beneficiarilor:

 • legalitatea si echitabilitatea
 • responsabilitatea
 • prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri determinate
 • colectarea de date adecvate, pertinente si neexcesive scopului prelucrarii
 • informarea persoanei fizice vizate
 • protecția și securitatea datelor cu caracter personal

Aplicabilitate:

Politica noastră de confidențialitate prevede:

 • modul și scopul stocării informatiilor în utilizarea soluției ExpertBiz.
 • modul in care ExpertBiz transmite, prin acordul dvs., informatiile utilizatorului sau ale clientilor dvs. către sistemul ANAF RO e-Factura sau procesatorul de plati Netopia atunci când: prin acceptul dvs., există o legatura între contul Beneficiarului creat în aplicația ExpertBiz si sistemul ANAF RO e-Factura sau selectați plata recurentă a serviciilor prin procesatorul de plăți Netopia.

Datele colectate și scopul colectării:

La crearea contului în aplicația ExpertBiz este necesară completarea unor informații precum nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon și datele firmei pentru care se creeaza contul.

Orice alte date personale pe care le introduceti în cadrul aplicației ExpertBiz – ale dumneavoastră, ale clientilor sau angajaților societății pe care o reprezentați vă aparțin, ExpertBiz utilizând aceste date doar pentru a presta serviciile pe care le-ați contractat prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, așa cum este detaliat în cap. IX.

Expert Software SRL, în calitate de furnizor al Soluția ExpertBiz are implementate Sisteme de management pentru Calitate ISO9001 și Securitatea Informației, ISO 27001. Conform acestor standarde, urmatoarele măsuri sunt luate la nivel orgaznizațional în vederea limitării accesului la datele personale:

 • Toate parolele și datele de acces stocate în soluția ExpertBiz sunt criptate
 • Monitorizarea permanentă a accesului în baza de date
 • Angajații Expert Software au acces care au acces limitat la orice date personale, acestea fiind utilizate exclusiv pentru prestarea serviciilor contractate. Mai mult, fiecare angajat al Furnizorului și-a asumat clauze de confidențialitate specifice referitoare datelor personale la care are acces.
 • Copii de siguranță realizate cu regularitate
 • Nu stocăm datele cardurilor

În eventualitatea apariției unui incident de securitate, în conformitate cu art. 33 al Regulamentului European GDPR, acesta va fi raportat Autorității Naționale de Supraveghere pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și notificat către Utilizator.

Drepturile Utilizatorului asupra datelor personale:

 • Utilizatorul poate solicita oricând pe durata contractuală informații privind activitățile de prelucrare a datelor personale furnizate;
 • Utilizatorul poate solicita rectificarea datelor personale inexacte sau incomplete;
 • Utilizatorul poate solicita ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Utilizatorul poate solicita restricționarea prelucrării sau se poate opune acesteia, în cazul în care datele nu sunt corecte, precum și în alte cazuri prevăzute de lege; 
 • Utilizatorul are dreptul la portabilitatea datelor având dreptul de a primi, la cerere, datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la transmiterea acestora direct, către un alt operator; 
 • Utilizatorul poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • În cazul în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul utilizatorului, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa întrebări despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră de către noi, vă rugăm să utilizați detaliile de contact de mai jos.

Datele noastre de contact:

S.C. Expert Software SRL, având sediul social Str. Partizanilor nr.2, Bl. M3A, apartament 16, sector 6, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/2295/2003, CUI RO15215466 și punct de lucru pe Spl. Independenței nr.319C, Trust Center corp A, etaj 1, sector 6, București, e-mail dataprotection@xpertsoft.ro.

Modificări:

Este posibil să modificăm această politică. În astfel de cazuri, vă vom informa în avans, prin postarea acestei politici pe website cu minim 10 de zile înainte de intrarea sa în vigoare.

Vom posta această notă de informare și pe website-ul nostru, la link-ul următor: www.expertbiz.ro

Versiunea acestei politici va intra în vigoare la 13.04.2024.